Algunes persones quan assisteixen a la consulta del psicòleg temen que les seves confidències no quedin en bones mans. Serà capaç de guardar-me el secret? Què farà amb la informació que li he donat?

Berta 24 Confidencialitat
     Il·lustració: Berta Klamburg

La cosa es complica quan es fa una primera consulta particular on es dóna determinada informació i posteriorment se'n fa una altra amb la parella. Li dirà allò que li vaig dir quan vaig venir tot sol? O quan es fa una entrevista familiar i desprès es decideix  rebre al fill adolescent de manera individual. Si home! Jo li explico el que faig i després li xerra als meus pares!

Són preocupacions comprensibles pel fet de dipositar en mans d'un desconegut, informació molt valuosa que mal utilitzada podria acabar d'agreujar i molt la seva situació ja de per sí compromesa. Fer confidències fa por i en el cas de les confidències fetes al  psicòleg encara més, ja que no se'l coneix, com a molt se'n tenen referències.

És tracta doncs d'un tema delicat i que no pot dependre només de la bona voluntat del professional. Justament per això existeix un codi deontològic que s'adequa a la legalitat vigent i que el psicòleg té que respectar, un col·legi professional al darrera que vetlla perquè així sigui i l'obligació del psicòleg de formar-ne part si vol exercir la seva professió. No ens assegura res, però en principi és una garantia de bona pràctica.

A títol d'exemple afegeixo un extracte que mostra dos dels articles que fan referència a la confidencialitat:

Art. 38: La informació que el professional de la psicologia aplega en l'exercici de la seva professió està sotmesa a confidencialitat, de la qual sols està eximit per consentiment exprés de l'usuari o per supòsits legals.

Art. 39: En el procés de consentiment informat cal informar dels límits de la confidencialitat. Es considera com a límit, a més dels establerts per la llei, el possible risc greu pel propi usuari mateix, per a terceres persones o per al mateix professional.

Podeu consultar el Codi Deontològic vigent en el DOGC 29.01.2015

 

CARMEN GISPERT

Confidencialitat Professional.