Existeixen una sèrie de factors de caràcter personal, familiar i social que poden predisposar a desenvolupar una addicció, anomenats factors de risc. També n’hi ha d’altres que fan que es redueixi aquesta possibilitat, són els factors de protecció.

FACTORS DE RISC:

L’edat, en concret, l’adolescència, on es generen conflictes i el jove es pot sentir perdut i confús. La manca d’informació en vers les conseqüències negatives del consum de drogues. Nivells baixos d’autoestima i de seguretat en un mateix. Absència de normes i límits, i dificultat per assumir responsabilitats. Manca d’aficions personals i d’aficions familiars compartides. Poca comunicació familiar, que pot donar lloc a un aïllament emocional important. Actitud permissiva dels pares i mares davant del consum d’alcohol i cannabis. Manca d’autoritat davant dels fills i dificultat per fixar límits: tant dolent és ser massa permissiu, com ser massa rígid. Dificultats d’adaptació a l’escola, poca motivació per a l’estudi, absentisme escolar i baix rendiment acadèmic. Excessiva dependència del grup d’amics, relacions amb grups que són consumidors i poca facilitat per establir relacions socials.

Berta R3 INTENS addiccions
      Il·lustració: Berta Klamburg

FACTORS DE PROTECCIÓ:

Un concepte positiu d’un mateix i capacitat per assumir responsabilitats. Autocontrol emocional i de la conducta. Inquietuds culturals, esportives i compartir l’espai d’oci amb la família i els amics. Diverses aficions, no només el “sortir de festa”. Tenir límits i normes clares. Estar integrat en la dinàmica escolar i en el grup classe i mantenir uns bons hàbits d’estudi. Una xarxa àmplia d’amics i bona capacitat per establir relacions socials. Pel que fa als pares, aconseguir ser vistos com a figures d’autoritat i de referència, alhora que de recolzament, i al mateix temps, ser capaços de mostrar reconeixement i acceptació del fill/a, ajudant-lo a superar fracassos i motivant-lo davant dels progressos.

Tenir en compte tots aquests factors, ens ajudarà a reconèixer què cal canviar o reforçar de nosaltres mateixos i/o dels nostres fills amb l’objectiu de prevenir possibles addiccions, que no fan més que posar de manifest tot un seguit de conflictives personals i/o familiars.

 

RAMON TORRA