El consum de marihuana està cada cop més estès a la nostra societat. La proliferació de botigues de venda de llavors i estris varis pel cultiu domèstic de la planta n'és una proba. La legislació actual qualifica la marihuana de droga il·legal però no en penalitza el seu consum, sempre i quan no es faci en llocs públics, la qual cosa pot ser objecte de sanció administrativa.

Les botigues venen les llavors sense responsabilitzar-se de l’ús que en farà el comprador i amb una etiqueta on hi diu: “per a col·leccionisme”, doncs el cultiu de la planta no és legal. No és cert que estigui permès cultivar a casa un nombre determinat de plantes per persona, el que passa és que degut a què el consum propi no està penat, els jutges solen entendre que si la persona no té antecedents i el pes de les plantes confiscades és baix, el cultiu és per consum personal i no orientat al tràfic i per tant, no dicten sentències condemnatòries. En resum, es permet el consum d’una droga il·legal que no es pot comprar ni obtenir de forma legal. Una paradoxa més de les polítiques legislatives que, en temes com aquest, fomenten la desinformació i la possible banalització del consum d’una substància psicoactiva del que en poden derivar greus riscos per a la salut.

Berta R9 marihuana
      Il·lustració: Berta Klamburg

El col·lectiu amb més risc de patir problemes de salut física i psíquica derivats del consum de marihuana és el de joves i adolescents. La ingesta regular d’una droga psicoactiva altera de forma considerable el normal desenvolupament del cervell i de la personalitat. La maduració psicològica es frena, doncs sota els efectes de la droga els problemes es relativitzen i no s’afronten, empobrint els recursos personals. També són freqüents les crisis d’ansietat, els atacs de pànic i els brots psicòtics.

Tot i que sembla inqüestionable el benefici terapèutic que la marihuana, prescrita mèdicament, aporta a malalties com el càncer, la fibromiàlgia o d’altres, pal·liant el dolor o els efectes secundaris de les medicacions, no és menys cert que no podem restar importància al seu consum, especialment entre els nostres joves. No oblidem que estem parlant d’una droga psicoactiva, al·lucinògena, il·legal i sense control sanitari.

 

RAMON TORRA

Addiccions/Marihuana.