diversitat de gènere

diversitat de gènere

  • No us heu trobat mai havent d’omplir un qüestionari d’aquells on s’ha d’escollir una resposta d’entre vàries i no trobar-ne cap que s’ajusti al que vosaltres voleu expressar? “Diria A però sense l’última part, o millor B però traient aquesta frase o igual C però li falta alguna cosa...”. I així, cada cop més contrariats anar triant la resposta que menys malament us sona, fins a lliurar el test, finalitzat però pensant “el que aquí hi diu, realment no em representa”?

    Si la resposta és afirmativa, no tindria que ser per a vosaltres massa complicat posar-vos dins la pell d’una persona que no s’ajusta a un dels dos gèneres considerats tradicionalment com “normals”. Home XY amb penis i testicles  i dona XX amb vulva i vagina i ambdós satisfets del que la natura ha tingut a bé assignar-los.

    I és que això de nen o nena resulta pràctic per classificar als essers humans i omplir ràpidament un qüestionari, però no reflecteix la realitat ni de bon tros.

        Il·lustració: Berta Klamburg

    Tenim el nen i la nena de tota la vida, segurament la majoria, però també nenes que neixen amb penis i testicles i nens amb ovaris i vagina, dels quals alguns viuen el seu cos amb estranyesa i desig de canviar-lo i d’altres no entenen perquè se n’haurien d’avergonyir si no fos perquè bona part de la societat, encara ara, no accepta la seva particularitat. També hi ha persones que se senten dels dos gèneres i d’altres que alternen aquest sentiment. En resum, una gran varietat de vivències personals que no acabaríem mai d’enumerar.