TLP

TLP

 • Els Trastorn límit de la personalitat s’inicianormalmenta l’adolescència o al principi de l’edatadulta i es caracteritza perun patró persistent d’inestabilitat en les relacionsinterpersonals, l’afecte il’autoimatge, alhora que d'un escàs control dels impulsos.                                                 

  Les àrees de la persona que es veuen més afectades són les següents:

  Àrea emocional:ansietat, irritabilitat, ira i la seva expressió a través de respostes emocionals canviants i excessives, i descompensacions depressives.

  Àreainterpersonal:relacions caòtiques, intenses i difícils. Importants esforços per evitar l’abandonament.

  Àreaconductual:conducta impulsiva, abús de drogues, conductes bulímiques, delictives, promiscuïtat sexual. Conducta suïcida i parasuïcida.

  Àrea cognitiva:desregulació del pensament, fenòmens de despersonalització, dissociació, etc. Episodis psicòtics.

  Berta R7 TLP
        Il·lustració: Berta Klamburg

  Problemes d’identitat:falta de sentit de si mateix, sentiments de buidor, dubtes al voltant de la seva identitat.