1.- Mitjançant la Psicologia Clínica tractem totes aquelles problemàtiques personals, de parella o familiars que tenen el seu origen en una conflictiva de caràcter psicològic: 

- Ansietat

- Depressió

- Fòbies

- Trastorns de l’alimentació

- Conflictes en les relacions familiars (pares-fills)

- Problemes de parella

- Trastorns de la sexualitat

- Addiccions: drogues, alcohol, joc, etc.

- Trastorn Límit de la Personalitat (TLP)

 

2.- Creiem que la prevenció és la millor manera de preservar la salut mental i fidels a aquest concepte oferim en el nostre centre la possibilitat de rebre informació i orientació per temes personals, de parella, relacionats amb l’educació dels fills, sobre com encarar les addiccions. etc.

  

3.- Entenem que en determinats moments o circumstàncies com ara la mort d’un familiar, un accident greu, una experiència traumàtica, la pèrdua del lloc de treball, la jubilació, etc. moltes persones poden necessitar el suport d’un professional que els ajudi a acceptar i superar la problemàtica que els afecta. En el nostre centre poden trobar l'atenció necessària per enfrontar aquests processos especialment delicats i difícils.