Mitjançant les entrevistes exploratòries inicials recollim la informació necessària per establir un diagnòstic i determinar la necessitat o no d’intervenció terapèutica i en tal cas decidir la millor manera d’anar treballant amb els interessats la problemàtica que els afecta.

La durada dels tractaments depèn del motiu de la consulta, dels objectius que s’acordin i de les possibilitats de cadascú per avançar en el procés de resolució.

Disposem d’unes tarifes estàndards, però en casos excepcionals ens adaptem als recursos econòmics del client.

Atenem a nens, joves, adults i persones grans.

MODALITATS ASSISTENCIA