SEXUALITAT

Ser homosexual és forçosament un problema? Comporta necessàriament un perjudici pel que ho és, la seva família o la societat en general? No seran potser els prejudicis de molts els que converteixen l’homosexualitat en un greu problema per a alguns altres?

Els canvis socials que permeten abordar aquest fet amb uns altres ulls i que per tant possibiliten als homosexuals normalitzar la seva existència, van posant de manifest que les conseqüències negatives de la seva condició tenen més a veure amb el tracte rebut per part de l’entorn que amb el fet de ser o no homosexuals.

Berta 9 INTENS Lhomosexualitat 2
      Il·lustració: Berta Klamburg

Ser gai o lesbiana no limita al que ho és per estimar, protegir, aprendre, ensenyar, treballar, lluitar, en definitiva, viure i gaudir de la vida Ara bé, qualsevol individu, sigui aquest homosexual o heterosexual, que creixi sentint-se rebutjat, visqui havent d’amagar o inclús de negar el que és, o vegi restringides les seves possibilitats per desenvolupar-se plenament, patirà enormement i és probable que desenvolupi malalties físiques i/o mentals que disminueixin les seves possibilitats de ser feliç o fer feliços als altres.

Si l’homosexualitat és contemplés com quelcom possible i normal, i no sempre es donés per fet que “als nois els hi agraden les noies i a les noies els nois” ens estalviaríem molts sofriments tots plegats.